Analiza grupowa to psychoanalityczna forma terapii grupowej z elementami psychologii postaci, terapii gestalt. Jej twórca, psychoanalityk S.H. Foulks sformułował jej podstawowe założenia w 1952 r. Foulkes podkreślał centralną rolę grupy jako całości, którą widział jako dynamiczną całość. Na tę całość składają się członkowie grupy wraz ze swoją indywidualną problematyką wnoszoną do grupy, analityk i warunki w, których odbywa się psychoterapia, a także relacje i wymiany emocjonalne między członkami grupy. Foulkes tę dynamiczną całość określił mianem matrycy grupowej. Metoda rozwija się do dziś i jest powszechnie stosowana w wielu europejskich krajach.
Zapraszamy osoby zainteresowane udziałem w terapii grupowej.

Psychoterapia grupowa

Podobnie jak psychoterapia indywidualna, psychoterapia grupowa przeznaczona jest dla osób, które wiążą swoje problemy i niepowodzenia życiowe z własnym życiem psychicznym (myśli, emocje, złożone przeżycia wewnętrzne). Psychoterapia grupowa wyrasta z naturalnych społecznych doświadczeń ludzkich, w których to człowiek od narodzenia związany jest z innymi bliskimi osobami. Związek z innymi daje nam możliwość przeżycia, uczenia się i samorealizacji. Uczestnicząc w sesjach psychoterapii grupowej możemy zaobserwować mechanizmy psychologiczne, którymi posługujemy się w celu uzyskania satysfakcji w relacjach z innymi. Poprzez wgląd we własne mechanizmy funkcjonowania w grupie, uczestnicy grupy mają możliwość osiągnąć głębsze rozumienie własnych potrzeb, poszerzyć repertuar korzystnych dla siebie zachowań społecznych, utwierdzić się w korzystnych strategiach współżycia z innymi i skorygować niekorzystne dla siebie i innych formy przystosowania społecznego. Psychoterapia grupowa polega na spotkaniach stałej grupy osób (najczęściej jest to 6 – 8 osób).

(więcej…)