Analiza grupowa to psychoanalityczna forma terapii grupowej z elementami psychologii postaci, terapii gestalt. Jej twórca, psychoanalityk S.H. Foulks sformułował jej podstawowe założenia w 1952 r. Foulkes podkreślał centralną rolę grupy jako całości, którą widział jako dynamiczną całość. Na tę całość składają się członkowie grupy wraz ze swoją indywidualną problematyką wnoszoną do grupy, analityk i warunki w, których odbywa się psychoterapia, a także relacje i wymiany emocjonalne między członkami grupy. Foulkes tę dynamiczną całość określił mianem matrycy grupowej. Metoda rozwija się do dziś i jest powszechnie stosowana w wielu europejskich krajach.
Zapraszamy osoby zainteresowane udziałem w terapii grupowej.