Psychoterapia grupowa

Analiza grupowa to psychoanalityczna forma terapii grupowej z elementami psychologii postaci, terapii gestalt. Jej twórca, psychoanalityk S.H. Foulks sformułował jej podstawowe założenia w 1952 r. Foulkes podkreślał centralną rolę grupy jako całości, którą widział jako dynamiczną całość. Na tę całość …

Read More