Konsultacje psychologiczne

Konsultacje służą rozpoznaniu i dookreśleniu problematyki, z którą zgłasza się do pacjent do psychoterapeuty lub psychologa. Najczęściej jest to cykl dwóch do czterech spotkań, po którym można oczekiwać sformułowania oferty terapeutycznej. Konsultacje dają możliwość zapoznania się przez pacjenta ze stylem pracy terapeuty, zadania pytań i wyjaśnieniu wstępnych wątpliwości dotyczących pomocy terapeutycznej.