Szkolenia – superwizja – coaching

Dbałość o życie zawodowe jest kluczem do samorealizacji, troski o siebie przeciwdziałającej wypaleniu zawodowemu i długoterminową inwestycją w każdym tego słowa znaczeniu. Trening rozwoju zawodowego i osobistego pod okiem coacha czy superwizora dedykowany jest osobom, które potrzebują rozszerzyć repertuar stosowanych metod, uzyskać dostęp do nowego sposobu rozumienia dotychczasowych problemów, a czasem odpowiedniej motywacji do wprowadzania zmian w swoim życiu osobistym i zawodowym. Wykorzystując metody psychologiczne można nauczyć się skuteczniej wykorzystywać własne możliwości takie jak talent, wykształcenie, doświadczenie, a także lepiej odnaleźć się w otaczającej nas rzeczywistości w relacji z klientem, z grupą współpracowników czy grupą pacjentów.

W zakresie szkoleń i rozwijania kompetencji zawodowych:

1. Psychoterapia szkoleniowa

Oferta dla psychoterapeutów i osób będących w szkoleniu w pomocy psychologicznej i psychoterapii.

2. Superwizja w pomocy psychologicznej i psychoterapii

Superwizja indywidualna
Superwizja grupowa

3. Superwizja w ramach oferty dla firm i organizacji

Grupy pracujące nad poprawą kultury pracy w organizacji.
Pomoc w rozwiązywaniu problemów w relacjach między pracownikami.
Praca nad zmianą rozwiązań w strukturze firmy lub organizacji.
Konsultacje dla kadry zarządzającej.

4. Coaching zawodowy

Celem jest budwanie rozwiązań osobistych umożliwiających zmiane w sytuacji zawodowej. Dotyczy to pracy w obszarze celów osobistych sprzeżonych z celami zawodowymi, satysfakcji z pracy zawodowej i obszarów dotyczących realizacji dokonań zawodowych i osiągnięć.