Marcin Micorek

Posiada ponad 20 letnie doświadczenie w prowadzeniu psychoterapii indywidualnej i grupowej. Ukończył studia magisterskie na Wydziale Resocjalizacji i Rewalidacji WSPS w Warszawie, Studium Pomocy Psychologicznej w Instytucie Psychologii Zdrowia oraz odbył 4 letnie, podyplomowe szkolenie w zakresie indywidualnej i grupowej psychoterapii analitycznej w IGAR (szkolenie to posiada atest Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i rekomendację Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwo Psychiatrycznego). Jest członkiem Instytutu Analizy Grupowej Rasztów, posiada Certyfikat Analityka Grupowego nr 44 i certyfikat psychoterapeuty IGAR. Obecnie trakcie podyplomowego szkolenia prowadzącego do uzyskania kwalifikacji analityka szkoleniowego i superwizora IGAR.

Ewa Krawczyńska

Psycholog, seksuolog, kulturoznawca. Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej i Szkoły Podyplomowej Seksuologii w Warszawie oraz Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Obecnie szkoleniowo związana jest z Laboratorium Psychoedukacji. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Swoje doświadczenie zawodowe zdobyła w Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia w Warszawie, gdzie przez kilka lat prowadziła psychoterapię osób dorosłych cierpiących z powodu dysfunkcji seksualnych, zaburzeń tożsamości płciowej, przygotowujących się do ujawnienia orientacji seksualnej, będących w kryzysie partnerskim.
Współpracuje jako wykładowca ze Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej i Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, oraz jako seksuolog-specjalista z programem Dzień Dobry TVN – telefoniczny dyżur ekspercki doradztwo i konsultacje dla telewidzów, a także z kanałem SuperStacja.
W InPlus prowadzi psychoterapię indywidualną, terapię małżeńską, a także terapię seksuologiczną. Psychoterapię oraz terapię seksuologiczna prowadzi także w języku angielskim.

Magdalena Wielgus

Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego o specjlności psychoterapia. Odbyła 4 letnie szkolenie w Instytucie Analizy Grupowej Rasztów, rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Posiada ponad 15 doświadczenie w prowadzeniu psychoterapii indywidualnej z pacjentami z zaburzeniami osobowości i z pogranicza psychoz.

Z Gabinetami InPlus współpracują

Aneta Nieznańska

Psycholog z ponad 15 letnim doświadczeniem w prowadzeniu psychoterapii indywidualnej i grupowej. Ukończyła 4 letnie szkolenie w Instytucie Analizy Grupowej Rasztów, rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Posiada Certyfikat Analityka Grupowego.