Psychoterapia

Przeznaczona jest dla osób, które wiążą swoje trudności życiowe z własnym życiem emocjonalnym. Psychoterapia indywidualna polega na cyklicznych rozmowach psychoterapeuty z pacjentem, podczas których wspólnie przepracowywane są ważna dla pacjenta problemy. Często pacjent wraz z terapeutą wielokrotnie powracają do danego problemu, przeżycia, bądź zagadnienia aby możliwe było pełniejsze zrozumienie różnych istotnych powiązań między problemami pacjenta, a strategiami psychicznymi, z których korzysta pacjent, aby ułożyć sobie życie.

Sesje psychoterapii indywidualnej mogą odbywać sie od 1 – do 3 razy w tygodniu.

W zakresie psychoterapii specjalizujemy się w:

 • zaburzenia depresyjne
 • zaburzenia nerwicowe
 • zaburzenia lękowe
 • zaburzenia osobowości i borderline
 • DDA – dorosłe dzieci alkoholików
 • problemy ze snem
 • zaburzenia odżywiania
 • zaburzenia seksualne
 • zachowania uzależnieniowe

A także terapia w obszarze:

 • komunikacji
 • rozwoju osobistego
 • definiowania własnej tożsamości
 • rozwoju kompetencji społecznych
 • trudności w podejmowaniu decyzji
 • trudności w relacjach