Konsultacje psychologiczne

Konsultacje służą rozpoznaniu i dookreśleniu problematyki, z którą zgłasza się do pacjent do psychoterapeuty lub psychologa. Najczęściej jest to cykl dwóch do czterech spotkań, po którym można oczekiwać sformułowania oferty terapeutycznej. Konsultacje dają możliwość zapoznania się przez pacjenta ze stylem pracy terapeuty, zadania pytań i wyjaśnieniu wstępnych wątpliwości dotyczących pomocy terapeutycznej.


Psychoterapia

Przeznaczona jest dla osób, które wiążą swoje trudności życiowe z własnym życiem emocjonalnym. Psychoterapia indywidualna polega na cyklicznych rozmowach psychoterapeuty z pacjentem, podczas których wspólnie przepracowywane są ważna dla pacjenta problemy. Często pacjent wraz z terapeutą wielokrotnie powracają do danego problemu, przeżycia, bądź zagadnienia aby możliwe było pełniejsze zrozumienie różnych istotnych powiązań między problemami pacjenta,…


Psychoterapia grupowa

Podobnie jak psychoterapia indywidualna, psychoterapia grupowa przeznaczona jest dla osób, które wiążą swoje problemy i niepowodzenia życiowe z własnym życiem psychicznym (myśli, emocje, złożone przeżycia wewnętrzne). Psychoterapia grupowa wyrasta z naturalnych społecznych doświadczeń ludzkich, w których to człowiek od narodzenia związany jest z innymi bliskimi osobami. Związek z innymi daje nam możliwość przeżycia, uczenia się…


Terapia par i małżeństw

Skierowana jest do osób, które przeżywają trudności w związku, wynikające z narastających i nierozwiązanych problemów przed którymi stanęła para lub rodzina . Celem spotkań jest przeformułowanie psychospołecznego systemu rodzinnego w taki sposób, aby para lub rodzina była w stanie o własnych siłach radzić sobie z zaskakującymi i trudnymi aspektami wspólnego życia. Dotyczyć to może m.…


Seksuolog

Problemy związane ze sferą seksualną bardzo często przekładają się na wspólne życie pary, na poziom ogólnego zadowolenia z życia, a także na inne ważne sfery życia takie jak życie zawodowe, towarzyskie itd. Seksuolog to terapeuta, który pomaga zrozumieć i rozwiązać problemy związane ze sferą seksualną, ze świadomością płci, orientacją seksualną i inne. Kosultacje i terapia…


Szkolenia – superwizja – coaching

Dbałość o życie zawodowe jest kluczem do samorealizacji, troski o siebie przeciwdziałającej wypaleniu zawodowemu i długoterminową inwestycją w każdym tego słowa znaczeniu. Trening rozwoju zawodowego i osobistego pod okiem coacha czy superwizora dedykowany jest osobom, które potrzebują rozszerzyć repertuar stosowanych metod, uzyskać dostęp do nowego sposobu rozumienia dotychczasowych problemów, a czasem odpowiedniej motywacji do wprowadzania…