Nasze kwalifikacje i rekomendacje

Jesteśmy zespołem psychologów i psychoterapeutów zajmujących się psychoterapią, pomocą psychologiczną i terapią seksuologiczną. Zaczynaliśmy naszą działalność w czerwcu 2001 r. jako gabinet pod nazwą Psychoterapia, Psychoedukacja.

Posiadamy doświadczenia obejmujące kilkanaście lat pracy w ośrodkach, poradniach i wyspecjalizowanych placówkach zajmujących się pomocą psychologiczną, seksuologiczną i psychoterapią. W pracy bliskie są nam metody wywodzące się z nurtu psychoterapii analitycznej. Osoby pracujące w InPlus są członakmi Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego i Instytutu Analizy Grupowej Rasztów (będącego członkiem EGATIN i EFPP). W ramach sudiów kierunkowych i wieloletnich szkoleń uzyskaliśmy wymaganą wiedzę, a także dyplomy, certyfikaty i uprawnienia do prowadzenia oferowanych usług. Członkowie naszego zespołu na bieżąco uczestniczą w konferencjach i seminariach poświęconych różnym dziedzinom psychologii, seksuologii oraz psychoterapii. Wszystko to pozwala nam oferować poziom usług, który odpowiada na potrzeby wielu naszych pacjentów i klientów. Wszystko to pozwala nam oferować poziom usług, który odpowiada na potrzeby wielu naszych klientów.

Nasza oferta dotyczy psychoterapii, terapii seksuologicznej, pomocy psychologicznej, coaching oraz superwizji. Skierowana jest ona do osób prywatnych, specjalistów, a także do instytucji i organizacji.

Obecnie Gabinety InPlus znajdują się kilku dogodnych lokalizacjach w Warszawie; w dzielnicach Ursynów – Kabaty, Śródmieście – Centrum, Wola oraz Praga Płd. – Saska Kepa.

Nasi specjaliści aktywnie współpracują z:

Specjalistyczną Poradnią Rodzinną dz./Wawer w Warszawie
Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie
Warszawskim Uniwersytetem Medycznym
Szpitalem Nowowiejskim w Warszawie
Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną dz./Wola
Gabinetem Psychoterapeuci na Francuskiej

W przeszłości współpracowaliśmy z:

Poradnią Rodzinną SPZOZ – dz./Praga Płd. w Warszawie
Poradnią Psychologiczną – dz./Ursynów w Warszawie
Poradnąi Seksuologiczną i Patologii Współżycia w Warszawie
Kliniką Psychiatrii i Stresu Bojowego Centralnego Szpitala Klinicznego MON Wojskowego Instytutu Medycznego
Szpitalem Psychiatrycznym w Białymstoku