Własna psychoterapia jest doświadczeniem bardzo osobistym i dlatego długość trwania psychoterapii jest trudna, czy wręcz niemożliwa do ustalenia na początkowym etapie spotkań psychoterapeuty z pacjentem. Dzięki nieokreślonemu z góry czasowi trwania psychoterapii pacjent zyskuje możliwość pracy zgodnie z własnym tempem rozwoju, a przepracowywanie poszczególnych problemów następuje w optymalnym dla pacjenta czasie. W niektórych przypadkach, najczęściej w ośrodkach i placówkach w których opłata za psychoterapię uiszczana jest z ubezpieczenia pacjenta, psychoterapia posiada z góry ustalone ramy czasowe i wtedy zakończenie terapii następuje zgodnie z wcześniej ustalonym terminem zakończenia. W takim rozwiązaniu, jeśli problemy pacjenta nie są w pełni przepracowane psychoterapeuta powinien zasugerować dalszą psychoterapię. Uznaje się, że psychoterapia krótkoterminowa trwa do 3 m-cy, psychoterapia długoterminowa 2 lata i dłużej.