Zespół

marcinmicorekMarcin Micorek:

Posiada ponad 20 letnie doświadczenie w prowadzeniu psychoterapii indywidualnej i grupowej. Ukończył studia na Wydziale Resocjalizacji i Rewalidacji APS w Warszawie, Studium Pomocy Psychologicznej w Instytucie Psychologii Zdrowia oraz odbył 4 letnie, podyplomowe szkolenie w zakresie indywidualnej i grupowej psychoterapii analitycznej w IGAR (szkolenie to posiada atest Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i rekomendację Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwo Psychiatrycznego). Jest członkiem Instytutu Analizy Grupowej Rasztów, posiada Certyfikat Analityka Grupowego nr 44 i certyfikat psychoterapeuty IGAR. Obecnie trakcie podyplomowego szkolenia prowadzącego do uzyskania kwalifikacji analityka szkoleniowego i superwizora IGAR. W InPlus zajmuje się psychoterapią indywidualną i grupową osób dorosłych.

 

Ewa KrawczyńskaEwa Krawczyńska:

Psycholog, seksuolog, kulturoznawca. Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej i Szkoły Podyplomowej Seksuologii w Warszawie oraz Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Obecnie szkoleniowo związana jest z Laboratorium Psychoedukacji. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Swoje doświadczenie zawodowe zdobyła w Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia w Warszawie, gdzie przez kilka lat prowadziła psychoterapię osób dorosłych cierpiących z powodu dysfunkcji seksualnych, zaburzeń tożsamości płciowej, przygotowujących się do ujawnienia orientacji seksualnej, będących w kryzysie partnerskim.
Współpracuje jako wykładowca ze Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej i Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, oraz jako seksuolog-specjalista z programem Dzień Dobry TVN – telefoniczny dyżur ekspercki doradztwo i konsultacje dla telewidzów, a także z kanałem SuperStacja.
W InPlus  prowadzi psychoterapię indywidualną, terapię małżeńską, a także terapię seksuologiczną.  Psychoterapię oraz terapię seksuologiczna prowadzi także w języku angielskim.

 

Kamila Kicińska – Kowalik:

Psycholog, psychoterapeuta, absolwentka pięcioletnich magisterskich studiów w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej na kierunku Społeczna Psychologia Kliniczna, staż w Centrum Psychoterapii przy Dziennym Oddziale Zaburzeń Nerwicowych Szpitala Psychiatrycznego przy ul. Dolnej 42 w Warszawie.  Jest członkiem Instytutu Analizy Grupowej „Rasztów”, gdzie odbywa czteroletnie szkolenie na analityka grupowego certyfikowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.  Pracuje w podejściu psychodynamicznym, jednak w pracy, w zależności od potrzeb pacjenta, wykorzystue również inne podejścia terapeutyczne. Zajmuje się problematyką zaburzeń nerwicowych, lękowych, zaburzeń nastroju oraz problemami w relacjach osobistych i zawodowych. Ponadto pracuje z osobami zagrożonymi mobbingiem, chronicznym poczuciem wyczerpania i braku czasu oraz związanymi z tym problemami w związkach. Zajmuje się psychoterapią par i małżeństw. Ma również doświadczenie z obszaru problemów związanych z pełnieniem ról rodzicielskich i wychowywaniem dzieci, wiedzę i doświadczenie w tym zakresie zdobywała w MOP-ie czyli Młodzieżowym Ośrodku Profilaktyki i Psychoterapii oraz w świetlicy socjoterapeutycznej i Klubie Rodzica przy Stowarzyszeniu „Wspólne Podwórko”.
Psychoterapię prowadzi również w języku angielskim.

 

 

Z Gabinetami InPlus współpracują:

Aneta Nieznańska:

Psycholog z 13 letnim doświadczeniem w prowadzeniu psychoterapii indywidualnej i grupowej. Ukończyła 4 letnie szkolenie w Instytucie Analizy Grupowej Rasztów,  rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Posiada Certyfikat Analityka Grupowego.