Pomoc psychologiczna

Pomoc psychologiczna jest proponowana w sytuacjach problemów czy kryzysów osobistych. Jej celem jest pomoc w poradzeniu sobie z nową, często bardzo trudną sytuacją np. utrata bliskiej osoby, rozwód, zmiana pracy. Pomoc psychologiczna proponowana jest także w przypadku mniej dotkliwych sytuacji życiowych jako metoda wspierająca rozwój i umiejętności psychologiczne w sferach wychowawczych, rodzinnych, zwodowych lub innych.

Konsultacja psychologiczna – 100 zł 50 min.